I endekati entoli
 Philips 826 426-2  Made in Germany 1987


 
 
 
 
1 Pefti vrochi
2 I endekati entoli
3 Alleluia
4 Ilie pou chathikes
5 Pyrrixios
6 Mia thesi ston ilio
7 To pedi me to tambourlo
8 Makria sto Katmantou
9 Yiarem yiarem
10 O taxidiotis tou onirou
11 Tis charas adelfi
12 Mikro mou alfavitari
 

 I endekati entoli
 Philips 826 426-2  Made in Greece 1987


 
 
 
 
1 Pefti vrochi
2 I endekati entoli
3 Alleluia
4 Ilie pou chathikes
5 Pyrrixios
6 Mia thesi ston ilio
7 To pedi me to tambourlo
8 Makria sto Katmantou
9 Yiarem yiarem
10 O taxidiotis tou onirou
11 Tis charas adelfi
12 Mikro mou alfavitari