Epitafio 2
 
Seite A
(Na 'xa) T'athanato nero
Mikis Theodorakis/ Jiannis Ritsos / Manos Hadjidakis

Sto parathiri stekossoun
Mikis Theodorakis/ Jiannis Ritsos / Manos Hadjidakis

 

Seite B
Issoun kalos
Mikis Theodorakis/ Jiannis Ritsos / Manos Hadjidakis

Glike mou esi
Mikis Theodorakis/ Jiannis Ritsos / Manos Hadjidakis

Fidelity EP 8011  Made in Greece 1960