Epitafio 1
 
Seite A
Pou petaxe t'agori mou
Mikis Theodorakis/ Jiannis Ritsos / Manos Hadjidakis

Cheli mou moskomiristo
Mikis Theodorakis/ Jiannis Ritsos / Manos Hadjidakis

 

Seite B
Mera mayou
Mikis Theodorakis/ Jiannis Ritsos / Manos Hadjidakis

Vasilepses asteri mou
Mikis Theodorakis/ Jiannis Ritsos / Manos Hadjidakis

Fidelity EP 8010  Made in Greece 1960